Vorodeyev + Tak_Otozh -
Live At Tandem 2006
Vorodeyev+Tak_Otozh - Live At Tandem - [nchr007]  - 23.05.08  genre:minimal electronic,noise,spoken word
Live collaboration between Alex Vorodeyev (music) & Max Shevtsov "tak otozh" (spoken word) .Was live record at Tandem-party at 2006.

mp3 192 kb/s stereo
available on limited CD-r (32 lim)
Hosted by uCoz